در حال بارگذاری ...
دوشنبه 1 آبان 1396

بازدید سرپرست محترم آموزشکده از کارگاههای آرماتوربندی،قالب بندی،جوشکاری و ورقکاری و اقدامات لازم در جهت ساماندهی آنها

بازدید و ساماندهی کارگاههای آرماتوربندی،قالب بندی،جوشکاری و ورقکاری آموزشکده فنی سراب که در سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

نظرات کاربران