در حال بارگذاری ...
دوشنبه 31 خرداد 1400
 • شرایط ثبت نام و شرکت در امتحان تکدرس بهمن 1399

   

  1-  در نیمسال جاری برای دانشجویانی که در آستانه ی دانش آموختگی باشند ، سقف تعداد عنوان درس که دانشجویان می توانند در دوره های مختلف تحصیلی از طریق معرفی به استاد اخذ نمایند ، صرف نظر از نوع درس ، حداکثر چهار عنوان می باشد.

   

  2جهت ثبت نام ضروری است که نمرات دروس کارآموزی و پروژه در کارنامه دانشجو ثبت و نمره ناتمام وجود نداشته باشد

   

  3پرونده تحصیلی دانشجو هیچ گونه نقص مدرکی اعم از اصل مدرک تحصیلی دوره قبل ، ریزنمرات ، تأییدیه تحصیلی ، عکس ، تصویر شناسنامه و کارت ملی نداشته باشد .

   

  4امتحان تکدرس کلیه دروس  و رشته ها  روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 بهمن ماه  ساعت11  صبح  با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار

  می گردد .

   

  5در صورت عدم اخذ نمره قبولی و یا عدم مراجعه دانشجو در زمان اعلام شده فوق و یا عدم حضور به موقع در جلسه امتحان،  این اقدام وی به منزله انصراف از شرکت در امتحان تکدرس تلقی گردیده و دانشجو موظف است درس یا دروس را  بصورت ترمی انتخاب و طبق برنامه در کلاس درس مورد نظر در طول نیمسال تحصیلی 992شرکت نموده و سپس در امتحان پایان ترم حضور یابد .

  7دانشجویانی که موفق به اخذ مجوز تکدرس می شوند دیگر نیاز به انتخاب واحد در سایت ناد ندارند و آموزش بعد از امتحان و اخذ نمره قبولی  اقدام به انتخاب واحد و ثبت نمره آنها خواهد نمود .

   

  8 – دانشجویان حائز شرایط جهت ثبت نام و شرکت در آزمون تکدرس در سامانه ی " میز خدمت " درخواست خود را تا تاریخ 26 /11/99 ثبت نمایند. بعد از این تاریخ مجوز تکدرس صادر نخواهد شد .

   

  نظرات کاربران